SERVICE OG SERVICEAFTALER

Kontakt os

Udfyld dine kontaktoplysninger og lad os byde ind på opgaven.

Z

Know-how siden 2015

Z

Specialist

Z

Grundighed

Z

Tidsoptimering

Service og serviceaftaler

– Drift og vedligehold

Har du brug for en kompetent og pligtopfyldende samarbejdspartner til diverse forefaldende opgaver inden for praktisk drift og vedligehold og forebyggende service i relation til en eller flere ejendomme?

Så tilbyder vi dig at varetage udførelsen af opgaverne!

Det kan fx være drifts- og vedligeholdelsesopgaver som de følgende, du har brug for assistance med:

  • Rensning og kontrol af kloakbrønde og kloakledninger
  • Rensning af afløb
  • Rottebekæmpelse (rottespærre, rottestop, rottesikring)
  • Gps-opmålinger af eksisterende brønde og kloakledninger

De nævnte services kan udføres som enkeltstående opgaver eller via en fast serviceaftale, som vi skræddersyr præcis til jeres behov og i overensstemmelse med jeres specifikke ønsker, herunder også fx som et årligt eftersyn.

Er du interesseret i at gøre brug at vores kompetencer?
Så kontakt os gerne for mere information.