SERVICE OG SERVICEAFTALER

Kontakt os

Udfyld dine kontaktoplysninger og lad os byde ind på opgaven.

Z

Know-how siden 2015

Z

Specialist

Z

Grundighed

Z

Tidsoptimering

Service og serviceaftaler

– Drift og vedligehold

Har du brug for en kompetent og pligtopfyldende samarbejdspartner til diverse forefaldende opgaver inden for praktisk drift og vedligehold og forebyggende service i relation til en eller flere ejendomme?

Så tilbyder vi dig at varetage udførelsen af opgaverne!

Det kan fx være drifts- og vedligeholdelsesopgaver som de følgende, du har brug for assistance med:

  • Rensning og kontrol af kloakbrønde og kloakledninger
  • Rensning af afløb
  • Rottebekæmpelse (rottespærre, rottestop, rottesikring)
  • Gps-opmålinger af eksisterende brønde og kloakledninger

De nævnte services kan udføres som enkeltstående opgaver eller via en fast serviceaftale, som vi skræddersyr præcis til jeres behov og i overensstemmelse med jeres specifikke ønsker, herunder også fx som et årligt eftersyn.

Er du interesseret i at gøre brug at vores kompetencer?
Så kontakt os gerne for mere information.

Kloakservice på det meste af Fyn – Her får du kloakarbejde til fornuftige priser

Har du brug for at få udført kloakarbejde, så klarer vi det for dig. Som ejer af grunden er vedligehold af kloaksystemet m.m. dit eget ansvar, men heldigvis kan du betale dig fra det. Det kan du gøre ved at benytte dig af vores kloakservice.

Toft Entreprise A/S udfører professionel kloakservice inden for bl.a. rensning af faldstammen, løbende vedligeholdelsesplaner samt TV-inspektion, strømpeforing, punktrenovering mm.

Drift af og vedligeholdelsesplan for kloaksystemer og omfangsdræn

Dit kloaksystem er formentlig separatkloakeret, men hvis det ikke er tilfældet, skal du formentlig snarest muligt få adskilt vandet fra nedløbsrør fra spildevandet. Det klarer vi gerne for dig.

Toft Entreprise A/S hjælper også gerne med at lave en drift- og vedligeholdelsesplan for din kloak og eventuelle omfangsdræn. Det vil sige, at vi kommer ud til adressen og tilser både kloakrør og omfangsdræn, og vores service inkluderer vedligeholdelse af begge dele.

I og med at der kommer mere og mere nedbør i Danmark – og dermed oversvømmelser, er det vigtigt, at vedligeholdelsen af kloaksystemet til regnvand er i orden. Af hensyn til bl.a. lugtgener og problemer med rotter, er det ligeledes vigtigt at have en god drift- og vedligeholdelsesplan for spildevandskloakken.

Kloakservice på det meste af Fyn