Profil

Hvem er Toft – og hvad kan vi gøre for dig?

Toft Entreprise A/S blev etableret i 2015 af Jens Toft. Han ejer og driver selv virksomheden, der omfatter byggeledere, egne håndværkere, tegnestue og materiel.

Toft løser alle typer opgaver i relation til jord, kloak, beton og anlæg. Vi tilbyder fagentrepriser inden for vores fagområder – fra byggemodning af grunde, fornyelse af kloakker og støbning af fundamenter, til anlæg af parkeringspladser, legepladser, parker og veje.

Derudover varetager vi hoved- og totalentrepriser for vores kunder, typisk med os selv som udførende fagentreprenør på opgaver relateret til jord, kloak, beton og/ eller anlæg.

Endelig tilbyder vi også varetagelse af et bredt spektrum af serviceopgaver inden for drift og vedligehold.

Så uanset din opgaves omfang og graden af den deltagelse, du ønsker fra os, melder vi os klar til tjeneste.

Overblik – vi tilbyder dig løsning af:

Når du samarbejder med os, får du…

  • Rådgivning og professionel sparring
  • Høj faglighed, fagligt indblik og overblik
  • Stærk projektstyring/ byggeledelse/ byggestyring, inkl. løbende opfølgning, kommunikation, evaluering og tidsplan
  • En konstruktiv og løsningsorienteret tilgang til projektet og dagligdagens udfordringer
  • Højt engagement og viljen til samarbejde
  • Ordentlighed, grundighed og fleksibilitet
  • Rettidig omhu og langsigtede løsninger
  • Kvalitet og kvalitetssikring
  • En erfaren og velkonsolideret samarbejdspartner med sans for sammenhængen mellem funktionelle løsninger, kvalitet og pris

Vores samarbejdspartnere og kunder

Vi har et stærkt netværk af samarbejdspartnere og underleverandører, som vi tager med på råd og inviterer med i opgaveløsningen, når der er er behov for dette. Det kan fx være arkitekter, ingeniører, geoteknikere, tømrere og murere.

Vores kunder tæller alt fra erhvervsvirksomheder, forsyningsselskaber og arkitekter til boligselskaber, kommuner og regioner.

Vi er medlem af DI Byggeri og Byg Garanti, som er din ekstra sikkerhed for kvalitet og tryghed.

Toft – et solidt fundament!

Vil du vide mere om Toft og vores historie?

REFERENCER

Her findes et udpluk af referencer inden for vores arbejdsområder. 

Hvis du ikke kan finde det du søger, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 30 23 83.

Erhverv

En stor del af de opgaver og projekter, vi løser hver eneste dag, er relateret til erhvervsvirksomheder. På denne side får du et overblik over nogle af de cases, vi gennem tiden har arbejdet med for gode erhvervskunder – fra etablering af et bilhus, chaufførhotel og lagerhaller til stalde og ejendomme for byggefirmaer.

Kommuner og regioner

På denne side kan du se nærmere på opgaver, vi har løst for danske kommuner og regioner. Vi udfører både enkeltstående jord-, kloak-, beton- og anlægsopgaver samt fag-, hoved- og totalentrepriser og tilbyder serviceaftaler.

Arkitekter og Ingeniører

Det glæder os altid, når rådgivere inddrager os i deres byggeprojekter for bygherren. På denne side kan du se et udvalg af opgaver, vi har løst i samarbejde med en række danske rådgivervirksomheder.

HOVED- OG TOTALENTREPRENØRER

Vi håndterer alt fra udgravning, bortskaffelse, flytning eller deponering af jord til indbygning af råjord, grus og sandpuder. Så uanset hvilken type jordopgave, du har brug for assistance med, står vi klar til at hjælpe dig!

JENS TOFTS BAGGRUND

Jens Tofts interesse for byggeri stammer helt tilbage fra hans barndom. I den by, han voksede op, var der en byggeplads, hvor børnene kunne få tildelt et lille stykke jord på 10-12 m2. ”Børnenes Jord”, hed det. Her fik Jens adgang til sin første lille grund, og så byggede han – og byggede til og byggede om. Bl.a. med træ fra et lokalt savværk. 

Er du interesseret i at læse mere om Jens’ baggrund, kan du klikke her: