PERSONDATAPOLITIK (GDPR)

Indledning

Herunder redegøres for vores politikker for persondata og hvordan vi forholder os til Persondataforordningen (GDPR).

Som led i vores forretning indsamler entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S visse persondata til brug for vores Proces/Administration, Finans/Økonomi, HR, Rekruttering og Salg specifikt relateret til de følgende personer:

Proces/Administration, Finans/Økonomi, HR, Rekruttering og Salg

 • Privat- og Erhvervskunder
 • Leverandører
 • Medarbejdere
 • Jobansøgere

Denne politik beskriver hvorledes Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S’ persondatabehandling. Hvis du som Privat- og Erhvervskunde, Leverandør, Medarbejder eller Jobansøger har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen, bedes du kontakte Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S ved hjælp af kontaktinformation i denne politik.

Du kan i denne politik ligeledes finde information om dine rettigheder som registeret i denne persondatapolitik.

Indsamling af data

Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S indsamler persondata relateret til Privat- og Erhvervskunder, Leverandører, Medarbejdere og Jobansøgere.
Disse persondata er kategoriseret som:

For Privat- og Erhvervskunder samt Leverandører

 • Adresser
 • E-mail
 • Navne
 • Telefonnummer

For Medarbejdere

 • Adresser
 • Billeder
 • CPR-nummer
 • E-mail
 • Navne
 • Nummerplade
 • Telefonnummer
 • CV
 • Sygdomshistorik
 • Ferie-og/eller sygedage
 • Skat
 • Pension
 • Fagforeningsmedlemskab
 • Kørekort

For Jobansøgere

 • Adresser
 • Billeder
 • CPR-nummer
 • E-mail
 • Navne
 • Telefonnummer
 • CV

Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S indsamler data direkte fra den registrerede person via e-mail, telefon og brev.

Formålet med behandlingen af persondata

Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S behandler persondata med henblik på

For Privat- og Erhvervskunder

 • Levering af varer til kunder
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder

For Leverandører

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
 • Levering af varer til kunder

For Medarbejdere

 • Personaleadministration

For Jobansøgere

 • Rekruttering

Hvis formålet med selskabets persondatabehandling ændrer sig, vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden et sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

Entreprenørfirmaet Toft Entreprise A/S behandler persondata for følgende personer; Privat- og Erhvervskunder, Leverandører, Medarbejdere og Jobansøgere så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata bliver slettet, når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandles i følgende periode:

For Privat- og Erhvervskunder

 • Levering af varer til kunder
  • Adresser: Bliver ikke slettet
  • E-mail: Bliver ikke slettet
  • Navne: Bliver ikke slettet
  • Telefonnummer: Bliver ikke slettet
 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
  • Adresser: Bliver ikke slettet
  • E-mail: Bliver ikke slettet
  • Navne: Bliver ikke slettet
  • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

For Leverandører

 • Levering af varer til kunder
  • Adresser: Bliver ikke slettet
  • E-mail: Bliver ikke slettet
  • Navne: Bliver ikke slettet
  • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

For Leverandører

 • Salg af varer og tjenesteydelser til kunder
  • Adresser: Bliver ikke slettet
  • E-mail: Bliver ikke slettet
  • Navne: Bliver ikke slettet
  • Telefonnummer: Bliver ikke slettet

For Medarbejdere – Personaleadministration

 • Adresser: 5 år efter ansættelsesophør
 • Billeder: 5 år efter ansættelsesophør
 • CPR-nummer: 5 år efter ansættelsesophør
 • E-mail: 5 år efter ansættelsesophør
 • Navne: 5 år efter ansættelsesophør
 • Nummerplade: 5 år efter ansættelsesophør
 • Telefonnummer: 5 år efter ansættelsesophør
 • Sygdomshistorik: 5 år efter ansættelsesophør
 • Ferie-og/eller sygedage: 5 år efter ansættelsesophør
 • Kørekort: 5 år efter ansættelsesophør

For Jobansøgere – Rekruttering

 • Adresser: 6 måneder efter modtagelse
 • Billeder: 6 måneder efter modtagelse
 • CPR-nummer: 6 måneder efter modtagelse
 • E-mail: 6 måneder efter modtagelse
 • Navne: 6 måneder efter modtagelse
 • Telefonnummer: 6 måneder efter modtagelse
 • CV: 6 måneder efter modtagelse

Anvendelse af databehandlere

Toft Entreprise A/S anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne ’data processors’ behandler udelukkende data i henhold til instruks fra Toft Entreprise A/S.

Overdragelse af persondata

Toft Entreprise A/S overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter.

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde, hvor Toft Entreprise A/S er forpligtet hertil ved lov herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelseslove.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondataloven og EU-persondataforordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende Toft Entreprise A/S indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret
Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data, som Toft Entreprise A/S opbevarer om din person.

Ret til berigtigelse af data
Du har ret til at få rettet fejl eller mangler i de data som Toft Entreprise A/S behandler om dig.

Ret til sletning
Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Hvis du har givet samtykke til behandling af dine persondata, kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling
Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end Toft Entreprise A/S formål tilsiger eller hvis du bestrider Toft Entreprise A/S’ ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet
Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som Toft Entreprise A/S har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig.

Indsigelsesret
Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data, vil disse ikke længere blive behandlet, medmindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder
Disse rettigheder følger af EU-persondataforordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af Toft Entreprise A/S.

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske Toft Entreprise A/S kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

Toft Entreprise A/S vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Hvis du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed, skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU-hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

Toft Entreprise A/S anvender de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser.

Hvis du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til Toft Entreprise A/S’ kontaktperson jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde at bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidssvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata, kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

Toft Entreprise A/S’ kontaktperson for persondata
Adm. Direktør, Jens Toft
Tlf.: 60 33 10 60
Mail: jt@toft-e.dk

Toft Entreprise A/S’ Databeskyttelses-Officer (DPO)
Toft Entreprise A/S har ingen databeskyttelses-officer, kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

Toft Entreprise A/S
Kielbergvej 4B
5750 Ringe

Tlf.: 70 30 23 83
Mail: info@toft-e.dk

CVR-nr. 37224197

Opdateret: 29-02-2024