Toft og FN’s verdensmål

Hos Toft er ledestjernen inden for miljø og bæredygtighed FN’s 17 verdensmål – vi har valgt at arbejde med følgende:

KVALITETSUDDANNELSE

En uddannelse er en af de mest kraftfulde motorer for en bæredygtig udvikling. Hos Toft Entreprise A/S støtter vi via elev- og lærlingeuddannelserne, at alle unge gives lige adgang til erhvervsuddannelser samt fjerner kønsrelaterede og økonomiske uligheder med henblik på at opnå universel adgang til en videregående uddannelse af høj kvalitet.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Toft Entreprise A/S medvirker til at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Vi støtter fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse, der er nøglen til dette. Målet er at opnå fuld og produktiv beskæftigelse og anstændige jobs for alle kvinder og mænd i 2030.

LIVET PÅ LAND

Hos Toft Entreprise A/S støtter vi bevaring af diversitet i naturen, genplantning af skove og bevarelse af mest muligt varieret flora og fauna.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

I hverdagen er det Toft Entreprise A/S’ mål, at vi hurtigst muligt reducerer vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på. Effektiv styring af vores fælles naturressourcer, og måden vi bortskaffer giftigt affald og forurenende stoffer, er vigtige målsætninger for at nå dette mål.